We accepteren audiobestanden in de volgende formaten:
.WAV, 16 bit, 44.1 Khz, stereo
.WAV, 16 bit, 48 Khz, stereo
.WAV, 24 bit, 44.1 Khz, stereo
.WAV, 24 bit, 48 Khz, stereo
.WAV, 24 bit, 96 Khz, stereo
.FLAC, 16 bit, 44.1 Khz, stereo

Overige bestanden (mp3, DDP-master, enz.) kunnen niet verwerkt worden.
Audiobestanden dienen van professionele kwaliteit te zijn.

Tracks dienen minimaal 30 seconden lang te zijn, tenzij het gaat om intro’s, outro’s of ‘interludes’.

Eventuele stiltes aan het begin of einde van een track mogen niet langer zijn dan tien seconden. Hetzelfde geldt voor onderbrekingen in de track zelf. Het toevoegen van ‘hidden audio’ (een extra nummer aan het einde van een track, voorafgegaan door een lange stilte) is niet toegestaan.