3 april 2012
Moord is van alle tijden. Moordballaden ook. In Nederland lijkt het echter een vergeten traditie te zijn. Zeker als het gaat om misdrijven die daadwerkelijk in ons land hebben plaatsgevonden, kent Nederland een cultureel gat. Dit wordt gedicht door het Rigor Mortis Ensemble.

“In koelen bloede verwoord”, de huiveringwekkende verzameling moordliederen van het Rigor Mortis Ensemble, die herinnert aan een aantal schokkende gebeurtenissen in ons land, is nu verkrijgbaar via iTunes en Spotify. De digitale distributie wordt verzorgd door WM Digital Services.